© Copyright Ben Stempher  2023. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (benstempher.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Ben Stempher of zijn gelicenceerd aan Ben Stempher

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Ben Stempher of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Ben Stempher”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Ben Stempher voert het beheer over de pagina’s op deze website.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan mits
de webmaster hiervan in kennis is gesteld.


Maandag

13.00-18.00uur

Dinsdag

09.00-18.00uur

Woensdag

09.00-18.00uur

Donderdag

09.00-18.00uur

Vrijdag

09.00-18.00uur

Zaterdag

09.00-17.00uur© 2 Ben Stempher. All rights reserved.  Powered by Djasper.